Activiteitenboekje

Activiteitenboekje

Activiteitenboekje
(Klik op volledig scherm voor betere leesbaarheid)

In dit boekje vindt u het overzicht van groepen en activiteiten in de Regentessekerk en de Doopsgezinde Kerk gedurende het seizoen 2017-2018. De activiteiten vinden plaats  onder verantwoordelijkheid van de Regentessekerk (de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Remonstrantse Gemeente en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB) en de Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn, in samenwerking met de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn.  Zij zijn bedoeld als zingeving, contact met de samenleving en cultuur, ontmoeting en cultuur, ontmoeting en geloofstoerusting.

De bijeenkomsten staan open voor leden en voor geïnteresseerden. In de loop van het seizoen kunnen nog andere activiteiten worden georganiseerd. De Programmacommissie verzorgt en coördineert in samenwerking met anderen de programmering.

De bijeenkomsten vinden vrijwel alle plaats in de achterzaal van de Regentessekerk of in de Doopsgezinde Kerk. Soms vragen wij een toegangsprijs of een vrijwillige bijdrage.
Wij hopen velen te ontmoeten in het komende seizoen!