Activiteitenboekje

Activiteitenboekje 2018-2019

ActiviteitenboekjeIn dit activiteitenboekje vindt u het overzicht van activiteiten in de Regentessekerk en de Doopsgezinde Kerk gedurende het seizoen 2018-2019. De activiteiten vinden plaats  onder verantwoordelijkheid van de Regentessekerk, de Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn, de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn en de Lutherse Kerk Apeldoorn.  Zij zijn bedoeld als mogelijkheden voor zingeving, contact met de samenleving en cultuur, ontmoeting en cultuur, ontmoeting en geloofstoerusting.

De Programmacommissie verzorgt en coördineert in samenwerking met anderen de programmering.

De bijeenkomsten vinden vrijwel allemaal plaats in de achterzaal van de Regentessekerk of in de Doopsgezinde Kerk.
Wij hopen u in het komende seizoen te ontmoeten!