Kringen

Grondwoorden van het christelijk geloof
Inlichtingen: ds Foeke Knoppers, tel 055 – 578 6818

De Disgenoten
Deze gespreksgroep voor vrouwen luncht met elkaar.
Inlichtingen: Christien de Graeff, tel 055 – 355 3005

De Keerkring
Deze kring komt ’s middags bijeen.
Inlichtingen: mw. L. Hendriks, tel 055 – 355 2935.

Gespreksgroep 50+
Inlichtingen: mw. B.E. Visser – Fijn van Draat, tel 055 – 521 6397.

Tussen Werk en Kerk
Gespreksgroep voor jonge ouders / echtparen
Inlichtingen: mw. M. Slis – van Royen, tel 055 – 506 3949

Gesprekskring 75+
Iedere eerste donderdagmorgen van de maand
Inlichtingen: R. Kassens, tel 055 – 355 5236