Kringen

De Disgenoten
Deze gespreksgroep voor vrouwen luncht met elkaar.
Inlichtingen: mw J. Oostra – Roos, tel. 055 – 355 4628.

De Keerkring
Deze kring komt ’s middags bijeen.
Inlichtingen: mw. L. Hendriks, tel 055 – 355 2935.

Gespreksgroep 50+
Inlichtingen: mw. B.E. Visser – Fijn van Draat, tel 055 – 521 6397.

Tussen Werk en Kerk
Gespreksgroep voor jonge ouders / echtparen
Inlichtingen: mw. M. Slis – van Royen, tel 055 – 506 3949

Gesprekskring 75+
Iedere eerste donderdagmorgen van de maand
Inlichtingen: R. Kassens, tel 055 – 355 5236

Gesprekskring Nieuwe Remonstrantse geloofsbelijdenis
September t/m december 2017
Plaats: wisselend bij deelnemers thuis
Informatie en opgave: ds Foeke Knoppers, tel 055 – 578 6818

Gesprekskring Zo goed als nieuw
Rondom Doopsgezind jaarthema
Iedere laatste dinsdag van de maand vanaf 26 september 2017
Plaats: Doopsgezinde Kerk (Mennozaal)
Informatie en opgave: Wilma van der Linden, tel 06 10 16 27 61