Regentessekerkblad

Het Regentessekerkblad bevat informatie over de drie Regentessekerkpartners.

Het verschijnt 6 keer per jaar.
Contactpersoon:
mw. M.C. Siegelaar – Rosier
T 055 521 5299
Februarinummer 2019
Aprilnummer 2019
Juninummer 2019
Septembernummer 2019
Oktobernummer 2019

Verslagen van Activiteiten

De kopij- en verschijningsdata in 2019

4 februari 2019 13 februari 2019
1 april 2019 10 april 2019
3 juni 2019 12 juni 2019
12 augustus 2019 21 augustus 2019
30 september 2019 9 oktober 2019
2 december 2019 11 december 2019

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie. De verantwoordelijke eindredacteur voor ieder nummer wordt steeds in het vorige nummer op de binnenzijde van het kaft vermeld. Adressen staan achter op het blad.

Voor alle duidelijkheid: de sluitingsdatum is de uiterste datum waarop de kopij bij de eindredacteur binnen moet zijn, eerdere toezending wordt zeer op prijs gesteld!