Regentessekerkblad

Het Regentessekerkblad bevat informatie over de drie Regentessekerkpartners.

Het verschijnt acht keer per jaar.
Contactpersoon:
mw. M.C. Siegelaar – Rosier
T 055 521 5299

Meinummer 2018
Julinummer 2018
Septembernummer 2018

De kopij- en verschijningsdata in 2018

22 januari 2018 31 januari 2018
12 maart 2018 21 maart 2018
23 april 2018 2 mei 2018
25 juni 2018 4 juli 2018
27 augustus 2018 4 september 2018
22 oktober 2018 31 oktober 2018
3 december 2018 12 december 2018

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie. De verantwoordelijke eindredacteur voor ieder nummer wordt steeds in het vorige nummer op de binnenzijde van het kaft vermeld. Adressen staan achter op het blad.

Voor alle duidelijkheid: de sluitingsdatum is de uiterste datum waarop de kopij bij de eindredacteur binnen moet zijn, eerdere toezending wordt zeer op prijs gesteld!