Bijbel en poëzie

Bijbel en poëzie: Het paradijs, de dood en het kind’
door dr. Johan Goud
De waarde van woorden is in onze tijd om allerlei redenen en door allerlei oorzaken in het geding. Ze moeten steeds vaker plaats maken voor beelden, klanken en gebaren. Dat blijkt in het bijzonder bij elementaire levensfeiten, zoals die van geboren worden, sterven, hoop en liefde.
Profeten en dichters hebben gemeenschappelijk dat ze de waarde van
woorden hoog houden. Ze houden ervan om onbekend terrein te betreden en naar nieuwe woorden op zoek te gaan. Geen wonder dat de bijbel zoveel dichterlijke taal bevat en dat dichters vaak van religieuze taal gebruik maken.
In drie bijeenkomsten bespreken we een reeks gedichten over uiteenlopende thema’s, die gemeenschappelijk hebben dat ze zo subtiel zijn dat onze gewone taal er vaak aan voorbijgaat.
Op de eerste bijeenkomst gaat het over het thema van de ‘grazige weiden’ en het paradijs; op de tweede bijeenkomst over de dood: soms een vriend, soms een vijand; op de derde bijeenkomst spreken we over het kind, dat kwetsbaar is en ons de toekomst brengt.
Met aandacht voor het werk van vele dichters: Van Deel, Kopland, Otten, Vasalis, Marjoleine de Vos e.a.

Data: maandag 25 september, 16 en 30 oktober 2017
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Plaats: Regentessekerk (achterzaal)
Kosten: Vrijwillige bijdrage (voor totale cursus min. € 10,- p.p.) Overmaken op bankrekening NL79 ABNA 0531 6147 19 ten name van Remonstrantse Gemeente Apeldoorn.
Info  dr J.F.Goud. Tel. 070-325 99 46
Opgave Trude Berkhoff, 055-355 52 36, trudeberkhoff@gmail.com

Johan Goud (1950) was tot 2015 hoogleraar ‘theologische
esthetica’ in Utrecht en Remonstrants predikant in Den Haag. Hij
schreef over uiteenlopende godsdienst-filosofische en literaire
thema’s.
Recente publicaties: ‘Onbevangen: de wijsheid van de liefde’ (2015) en
samen met anderen ‘Door woorden gekust: Talen van de liefde’ (2016).