Buitenbeelden in Apeldoorn

In deze bijeenkomst zal opnieuw een serie van 16 buiten-beelden in Apeldoorn worden getoond.
In de afgelopen drie jaar heeft u in de thema-café’s al met 48 beelden nader kennis gemaakt.
En ook nu weer zal Trude Berkhoff (tijdens haar werk beleidsambtenaar cultuur) u veel kunnen vertellen over hoe deze kunstwerken in opdracht van het gemeentebestuur van Apeldoorn tot stand zijn gekomen, welke kunstenaars ze hebben gemaakt en waar ze precies staan in onze stad. En heeft u zelf ook vragen dan kunt u die natuurlijk naar voren brengen.