De geschiedenis van het vrijzinnig jeugdwerk

vcjcDrieluik
door ds. Klaas Douwes

‘Verbonden met allen die van goeden wille zijn,
Gedragen door hoger kracht,
Geroepen tot vernieuwing van de wereld
en ons leven,
Willen wij God met al onze krachten dienen.’

Dit was de kampspreuk van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (VCJC). Heel wat doorgewinterde vrijzinnigen koesteren nog altijd dierbare herinneringen aan hun tijd in de VCJC en/of de VCSB, de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond. Samen met de VPRO was de jeugdorganisatie decennialang hét gezicht van de vrijzinnigheid in Nederland.
Het landelijke vrijzinnig jeugdwerk is inmiddels ter ziele gegaan, maar zijn totale geschiedenis beslaat toch bijna 100 jaar. Wat is er in deze periode gebeurd? Wat wilden de vrijzinnige jongeren; wat geloofden, hoopten en deden ze? Hoe is het vrijzinnig jeugdwerk in de loop van de tijd veranderd en hoe verhield zich dat ten opzichte van de tijdgeest? Deze en nog veel meer vragen komen in het najaar aan de orde in een driedelige lezingenreeks over het vrijzinnig jeugdwerk. Een boeiend, levendig en in veel opzichten vrolijk hoofdstuk uit de vrijzinnige geschiedenis, dat ons ook vandaag de dag nog heel wat te zeggen heeft.

Data: donderdagen 8 november, 22 november en 6 december 2018
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Plaats: Regentessekerk (achterzaal)

Informatie drs Klaas Douwes, (06) 2162267, kdouwes@gmx.com