Amnesty International

amnestykaarsSchrijfactie in februari 2018

Oeigoerse academicus al vier jaar vast

De Oeigoerse academicus Ilham Tohti kreeg op 23 september 2014 levenslang wegens ‘separatisme’, terwijl hij juist Han-Chinezen en Oeigoeren met elkaar in gesprek wilde brengen.

Onderdrukking van Oeigoeren
Ilham Tohti kwam op voor de rechten van de Oeigoeren, een voornamelijk islamitische etnische minderheid in China. Hij stelde tal van misstanden aan de kaak. Oeigoeren worden willekeurig en in eenzame opsluiting vastgezet, en ze worden ernstig gehinderd bij het belijden van hun islamitische geloof.

Ilham TohtiVeroordeeld wegens ‘separatisme’
Ilham Tohti werd opgepakt op beschuldiging van ‘separatisme’. Sommige Oeigoeren willen onafhankelijk worden van China, maar Ilham Tohti is geen voorstander van afscheiding. Hij probeerde juist de dialoog met de autoriteiten en studenten van verschillende afkomst aan te gaan, om tot vreedzame oplossingen te komen. Hij maakte alleen maar gebruik van zijn recht op vrije meningsuiting. Toch werd hij tot levenslang veroordeeld.

Wij vragen met onze handtekening president Xi Jinping van China om Ilham Tohti onmiddellijk vrij te laten.

De lijsten liggen in de achterzaal en voor in de kerk. Ook kunt u een brief schrijven via www.amnesty.nl.
amnesty1