Diaconale Collecte

De diaconale collecte in maart en april 2021
is bestemd voor Amma Lamai.

Tine HaaimaStichting Amma Lamai is opgericht om Tine Haaima te ondersteunen in haar hulp aan Moeder en Kind en aan sociale projecten in Sri Lanka. De naam Amma Lamai betekent Moeder en Kind. Door de jaren heen is de aandacht voor moeder en kind uitgebreid naar het bieden van hulp aan de allerarmsten in Sri Lanka om hen te helpen naar een beter bestaan. Hiertoe ondersteunt Stichting Amma Lamai projecten op het gebied van huisvesting, scholing en humanitaire hulp dit alles gericht op de meest kansarmen.

Huisje in opbouwDe stichting is klein en persoonlijk maar ziet toe op grootschalige uitwerking en indrukwekkende resultaten. Door de bijzondere toewijding en gedrevenheid die Tine Haaima laat zien in haar werk in Sri Lanka worden bijzondere mijlpalen bereikt en grote doelen voor de mensen in kansarme situaties gerealiseerd.
In de afgelopen 27 jaar is er veel bereikt maar er is nog altijd zo veel te doen.

Huis Amma LamaiU kunt Amma Lamai ook steunen steunen door een gift over te maken op bankrekening:
NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk Amma Lamai

Bedankbrief Stichting Geef een koe
Nieuwsbrief december 2020 Amma Lamai
Nieuwsbrief december 2020 Kenya Fonds

Collecterooster 2021

Januari en februari De Voedselbank
Maart en april Amma Lamai
Mei en juni De Kap
Juli en augustus Kenyafonds
September en oktober WHOE
November en december Stichting Citypastoraat
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting ‘kLeef
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn