Diaconale Collecte

Diaconale Collecte

De diaconale collecte in november en december 2018
is bestemd voor het Citypastoraat.

Herberg DeventerstraatHet doel van de Stichting Citypastoraat is om als gezamenlijke kerken op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Apeldoorn.

Het present zijn openbaart zich door middel van het inloophuis ‘De Herberg’, waar iedereen die daaraan behoefte heeft, welkom is: ontmoeting met anderen, rust en bezinning, maar ook het drinken van een kopje koffie of thee in het gezelschap van anderen, dat kan allemaal in De Herberg.

Komt u niet in de kerk, maar wilt u toch het Citypastoraat steunen, dan kunt u een gift overmaken op IBAN-nummer:
NL79 ABNA 0531 6147 19 ten name van: Remonstrantse Gemeente Apeldoorn te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk Citypastoraat.

Bedankbrief ’t Zwervel

Collecterooster 2018

Januari en februari Stichting Geef een koe
Maart en april Voedselbank
Mei en juni Musicians without borders
Juli en augustus ’t Zwervel
September en oktober Het Kenya Fonds
November en december Stichting Citypastoraat
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting ‘k Leef
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn

Collecterooster 2019