Diaconale Collecte

De diaconale collecte in maart en april 2020
is bestemd voor St. Luke’s Hospital in Malawi

St. LukeDe stichting helpt het St. Luke’s en het St. Martin’s ziekenhuis in Malawi. Dit zijn twee plattelandsziekenhuizen van 160 en 100 bedden met 5 resp. 3 omringende gezondheidsposten. Ze ondersteunen St. Luke’s vooral met aankopen van medicijnen en medische benodigdheden, en een enkele keer met andere hulp. Het bestuur is deels zelf werkzaam geweest in St. Luke’s en onderhoudt frequente contacten met de mensen in St. Luke’s Hospital, zoals de ziekenhuisdirecteur, de (soms Nederlandse) artsen en andere bezoekers zoals stagiaires en vrijwilligers. Zodoende weten ze goed wat er speelt, waaraan er behoefte is en kunnen zo doelgericht ondersteuning bieden.

Malawi is straatarm. Het mist grondstoffen. De bevolking lijdt onder armoede en ziekten als malaria, HIV, TBC, diarree en ondervoeding.

De regering is redelijk democratisch gekozen en de (vrouwelijke) premier Joyce Banda die nu aan het hoofd staat heeft goede intenties. Er zijn staatsziekenhuizen die ondersteund worden door de overheid. Deze zijn vooral in de steden geplaatst en kunnen alleen al door de ligging niet de gehele bevolking bedienen. De overige gebieden worden verzorgd door missieziekenhuizen zoals het St. Luke’s Hospital.

Het St. Luke’s Hospital is dus gesticht om ook de mensen op het platteland te helpen. St. Luke’s is een ziekenhuis voor de armen. Ondersteuning is hard nodig. Zonder steun van buitenaf had het ziekenhuis niet meer bestaan met grote gevolgen voor de mensen. Een druppel op een gloeiende plaat? Het is in ieder geval een druppel. Een heel veel druppels brengen uiteindelijk verkoeling.

De mensen die in het St. Luke’s werken zijn voornamelijk Malawianen. Het ziekenhuis draait op hun inzet en idealisme. Ze werken onder omstandigheden die voor de westerse medische standaard erbarmelijk zijn. Maar ze doen hun best en – alhoewel de dood dichterbij is dan hier – zijn ze net zo verdrietig als een patiënt of kind sterft als artsen en verpleegkundigen in Nederland.

Komt u niet in de kerk, maar wilt u toch de St. Luke’s Hospital in Malawi steunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekening: NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Naambord St. LukeStichting Regentessekerk te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk Malawi.

 

Bedankbrief WHOE
Bedankbrief Stichting Opkikker
Bedankbrief Stichting ‘kLEEF
Bedankbrief Hospice Apeldoorn

Collecterooster 2020

Januari en februari Voedselbank
Maart en april St. Luke’s Hospital Malawi
Mei en juni W.H.O.E.
Juli en augustus Stichting Geef een koe
September en oktober Inca Educa
November en december Stichting Citypastoraat
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting ‘kLeef
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn