Diaconale Collecte

Diaconale Collecte

De diaconale collecte in september en oktober 2018
is bestemd voor het Kenyafonds.

Kenya FondsHet Kenya Fonds zet zich in voor jonge meisjes die, tegen hun wil in, zwanger zijn geworden en zonder opleiding geen toekomst hebben.
In 1991 is een project opgestart wat de kern is geworden van het Kenya Fonds van vandaag. Het Kenya Fonds biedt de meisjes de mogelijkheid om een beroepsopleiding te beginnen, zodat zij in het levensonderhoud van haarzelf en van haar baby kan voorzien. Hierdoor krijgen ze de kans op een menswaardig bestaan.
Sinds 1991 hebben meer dan 500 meisjes een opleiding afgerond dankzij hulp van het Kenya Fonds.
Op 16 september heeft de voorzitter van het Fonds, Anke Kempers, in de viering iets verteld over dit mooie diaconaal doel. Ze gaf twee voorbeelden van meisjes die, gesteund door het fonds, een vak hebben geleerd en zo in het onderhoud van zichzelf en hun kindje kunnen voorzien.

Komt u niet in de kerk, maar wilt u toch het Kenyafonds steunen, dan kunt u een gift overmaken op IBAN-nummer:
NL79 ABNA 0531 6147 19 ten name van: Remonstrantse Gemeente Apeldoorn te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk Kenyafonds.

Collecterooster 2018

Januari en februari Stichting Geef een koe
Maart en april Voedselbank
Mei en juni Musicians without borders
Juli en augustus ’t Zwervel
September en oktober Het Kenya Fonds
November en december Stichting Citypastoraat
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting ‘k Leef
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn