Diaconale Collecte

De diaconale collecte in september en oktober 2020
is bestemd voor Stichting Inca Educa

Inca Educa is een vakschool voor kansarme jongeren in Cusco, Peru.

De school biedt leerlingen tegen een kleine maandelijkse vergoeding – die veel lager is dan bij andere instituten – beroepsonderwijs in combinatie met persoonlijke ontwikkeling. Met een vakopleiding én een stevige sociale bagage staan ze sterker in het leven. Inca Educa geeft jongeren uit probleemgezinnen en achterstandssituaties zicht op een betere toekomst.

Inca Educa is het verhaal van de Apeldoornse Marleen Hoogeboom. Zij vertrok na haar studie ontwikkelings-sociologie aan de Wageningen Universiteit als 26-jarige naar Cusco Peru en ging daar aan de slag met straatkinderen. In 2002 startte zij met een inloophuis, waar kinderen even konden bijkomen van hun straatleven, een douche (leerden!) nemen of hun kleren wasten. Om deze kinderen kansen te geven op beter werk en beter inkomen is Inca Educa al snel gestart met workshops zoals brood bakken, koken en computerles. Beetje bij beetje zijn de workshops vervangen door cursussen en uiteindelijk door volwaardige beroepsopleidingen.

Sinds die tijd is Inca Educa uitgegroeid van een klein project naar een door de staat erkende professionele vakschool met (in 2016) 500 leerlingen per trimester /2000 inschrijvingen per jaar. Wat niet is veranderd in al die jaren is de onverminderde aandacht voor de integrale ontwikkeling van de leerlingen. Jongeren die werken aan hun eigen ontplooiing, vertrouwen krijgen en waarden en normen leren, staan steviger in hun schoenen en hebben meer kansen op de arbeidsmarkt.

Financiering
Een enthousiast team van Peruaanse docenten en medewerkers leidt de vakschool en werkt nauw samen met het bedrijfsleven. De school ontvangt geen subsidie of overheidsgelden. Het schoolteam zoekt steeds naar toepasselijke manieren om haar activiteiten te financieren. Daardoor blijft de school laagdrempelig: het schoolgeld voor leerlingen is veel lager dan bij andere particuliere opleidingsinstituten in Peru.

Steun uit Nederland
Een onmisbare bron van inkomsten is het geld dat de vakschool ontvangt van donaties en fondsen uit Nederland. De Nederlandse steunstichting Inca Educa werft donateurs, zoekt fondsen en initieert acties om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Alle giften, klein en groot, zijn welkom. De steunstichting in Nederland werkt louter met vrijwilligers. Alle donaties en giften die de Nederlandse steunstichting ontvangt komen geheel ten goede aan de activiteiten van Inca Educa in Peru. Dit maakt de vakschool in Cusco betaalbaar voor leerlingen. Inca Educa Peru werkt toe naar volledige financiële zelfstandigheid.

U kunt Stichting Inca Educa ook steunen steunen door een gift over te maken op bankrekening:
NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk Stichting Inca Educa

 

Nieuwsbrief mei 2020 Amma Lamai

Collecterooster 2020

Januari en februari Voedselbank
Maart en april St. Luke’s Hospital Malawi
Mei en juni St. Luke’s Hospital Malawi
Juli en augustus Stichting Geef een koe
September en oktober Inca Educa
November en december Stichting Citypastoraat
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting ‘kLeef
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn