Diaconale Collecte

Diaconale Collecte

In  november en december is de Diaconale Collecte in de kerk bestemd voor Stichting De Kap.
Logo De Kap
De Kap is een stichting voor informele zorg. Zij staat letterlijk en figuurlijk midden in de Apeldoornse samenleving en biedt hulp en ondersteuning in de thuissituatie.
De Kap brengt  hulpvragers en vrijwilligers bij elkaar.
Er zijn vrijwilligers die hulp bieden bij de thuisadministratie of helpen met een klus in en om het huis.
Ook gaan vrijwilligers boodschappen doen met mensen die dat niet meer alleen kunnen.
Dit alles wordt door De Kap gecoördineerd.
De Kap geeft ook  informatie en advies aan mantelzorgers. Er worden themabijeenkomsten gehouden en cursussen gegeven. En er zijn gespreksgroepen voor lotgenoten.
Ook voor terminale thuiszorg kunt u bij De Kap terecht.
Kortom, een veelzijdige organisatie. Om dit alles goed te laten verlopen is natuurlijk ook geld nodig.
Hiervoor is de diaconale collecte in de maanden november en december bestemd.
Als u niet in de gelegenheid bent om in de kerk te komen kunt u ook een gift overmaken op IBAN NL77INGB0003405565 t.n.v. Vrienden van De Kap.

Bedankbrief Artsen zonder Grenzen
Bedankbrief Amma Lamai

Collecterooster 2017

Januari en februari Artsen zonder grenzen
Maart en april Voedselbank
Mei en juni Amma Lamai
Juli en augustus ’t Zwervel
September en oktober Het Kenya Fonds
November en december Stichting De Kap
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting Citypastoraat
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn
Startdienst september Stichting ‘k Leef

Collecterooster voor 2018