Diaconale Collecte

De diaconale collecte in juli en augustus 2021
is bestemd voor Het Kenyafonds.
Het Kenya Fonds zet zich in voor jonge moeders die, vaak tegen hun wil in, zwanger zijn geworden door verkrachting of incest. De moeders zijn zeer jong; 11 tot 18 jaar oud. Door middel van een passende opleiding biedt het fonds de jonge moeders en hun kindje een toekomst.
Er wordt samengewerkt met de Congregation Sisters of Our lady of Charity Kenya, een zusterorde die de zwangere meisjes opvangt en passende hulp biedt.
De zwangere meisjes ontvangen de hulp zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Lukt dat niet, omdat de familie het meisje heeft verstoten, dan wordt ze door de zusterorde opgevangen in een crisiscentrum.
Het Kenya Fonds biedt de jonge moeders de mogelijkheid om een beroepsopleiding te beginnen, zodat zij in het levensonderhoud van haarzelf en van haar baby kan voorzien. Hierdoor krijgen ze de kans op een menswaardig bestaan.
Afhankelijk van de mogelijkheden van het meisje volgt zij een opleiding tot kapster, naaister, accountant, onderwijzer of secretaresse. Er zijn kosten voor voeding, uniform, boeken en vervoer.
Sinds 1991 hebben meer dan 500 meisjes een opleiding afgerond dankzij hulp van het Kenya Fonds.
Door de kleinschaligheid van ons project komt iedere gedoneerde euro terecht bij de jonge moeders; het bestuur is onbezoldigd. Dankzij onze ANBI-status zijn giften vrijgesteld van belasting.
U kunt Het Kenya Fonds ook steunen door een gift over te maken op bankrekening:
NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk Kenya Fonds.

Bedankbrief Stichting Geef een koe
Nieuwsbrief december 2020 Amma Lamai
Nieuwsbrief december 2020 Kenya Fonds

Collecterooster 2021

Januari en februari De Voedselbank
Maart en april Amma Lamai
Mei en juni De Kap
Juli en augustus Kenyafonds
September en oktober WHOE
November en december Stichting Citypastoraat
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting ‘kLeef
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn