Diaconale Collecte

Diaconale Collecte

De diaconale collecte in mei en juni 2019
is bestemd voor de Voedselbank Apeldoorn

De Voedselbank Apeldoorn is in 2006 opgezet door een aantal vrijwilligers en maakt sinds 2011 officieel onderdeel uit van het netwerk van Voedselbanken Nederland.
De Voedselbank Apeldoorn werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.
De Voedselbank ondersteunt elk lokaal initiatief dat de “minners” in onze samenleving wil ondersteunen met levensmiddelen en begeleiding in het oplossen van de probleemsituatie. Dit houdt concreet in, dat wij levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, inzamelen en uitdelen aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.
VoedselbankIedere week worden tussen de 250 en 300 pakketten verstrekt waarvoor 55 vrijwilligers – van leverancier tot klant – in de weer zijn. Sinds september 2008 is de Voedselbank Apeldoorn gevestigd in het gebouw aan Kanaal Noord 147.

Komt u niet in de kerk, maar wilt u toch de Voedselbank steunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekening: NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk De Voedselbank.

Bedankbrief WHOE
Bedankbrief Stichting Opkikker
Collecterooster 2019

Januari en februari W.H.O.E.
Maart en april Stichting Opkikker
Mei en juni Voedselbank
Juli en augustus St. Luke’s Hospital Malawi
September en oktober Stichting Geef een koe
November en december Stichting Citypastoraat
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting ‘k Leef
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn