Diaconale Collecte

Diaconale Collecte

Kenya FondsIn  september en oktober is de Diaconale Collecte in de kerk bestemd voor het Kenyafonds.
Het Kenya Fonds zet zich in voor jonge meisjes die, tegen hun wil in, zwanger zijn geworden en zonder opleiding geen toekomst hebben. Zij zijn vaak zwanger geworden door verkrachtig of incest. Hun familie heeft haar in sommige gevallen verstoten. De meisjes zijn zeer jong: 11 tot 18 jaar oud.
De meisjes ontvangen de hulp zoveel mogelijk in de eigen omgeving.
Na de zwangerschap is een meisje op zichzelf aangewezen. Ze heeft geen middelen om een opleiding te volgen. Geen beroepsopleiding betekent geen inkomen.

In 1991 is daarom een project opgestart wat de kern is geworden van het Kenya Fonds van vandaag. Het Kenya Fonds biedt de meisjes de mogelijkheid om een beroepsopleiding te beginnen, zodat zij in het levensonderhoud van haarzelf en van haar baby kan voorzien. Hierdoor krijgen ze de kans op een menswaardig bestaan.

Afhankelijk van de mogelijkheden van het meisje volgt zij een opleiding tot kapster, naaister, accountant, onderwijzer of secretaresse. Sinds 1991 heben meer dan 500 meisjes een opleiding afgerond dankzij hulp van het Kenya Fonds.

Door de kleinschaligheid van ons project komt iedere gedoneerde euro terecht bij de meisjes.

Als u deze weken niet in de kerk komt kunt u ook een bijdrage overmaken op IBAN rekeningnummer: NL 25 RABO  0366 1757 69  EUR

Bedankbrief Artsen zonder Grenzen
Bedankbrief Amma Lamai
Nieuwsbrief Amma Lamai juli 2017

Collecterooster 2017

Januari en februari Artsen zonder grenzen
Maart en april Voedselbank
Mei en juni Amma Lamai
Juli en augustus ’t Zwervel
September en oktober Het Kenya Fonds
November en december Stichting De Kap
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting Citypastoraat
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn
Startdienst september Stichting ‘k Leef