Diaconale Collecte

Diaconale Collecte

De diaconale collecte in september en oktober 2019
is bestemd voor Stichting Geef een koe

Stichting Geef een koe wil de levensstandaard van kinderen met een beperking in Kyrgyzstan verhogen. Dit doen ze door het onder strikte voorwaarden schenken van een melkkoe aan met zorg geselecteerde gezinnen.
Het geld dat nodig is voor het kopen van de koeien brengen ze door middel van diverse acties bijeen.
Stichting Geef een koe heeft ten doel:
• het bevorderen van leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Centraal Azië
• het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van melkkoeien aan de doelgroep waarmee de verkrijger onder meer aan economisch verkeer kan deelnemen.

Vorig jaar hebben we als Regentessekerk de koe Regje bij elkaar gespaard. De Koe Regje is geschonken aan  Bakmurat, een jongen van 9 jaar.

Komt u niet in de kerk, maar wilt u toch Stichting Geef een koe steunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekening: NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk Stichting Geef een koe.

Bedankbrief WHOE
Bedankbrief Stichting Opkikker
Bedankbrief Stichting ‘ kLEEF
Collecterooster 2019

Januari en februari W.H.O.E.
Maart en april Stichting Opkikker
Mei en juni Voedselbank
Juli en augustus St. Luke’s Hospital Malawi
September en oktober Stichting Geef een koe
November en december Stichting Citypastoraat
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting ‘k Leef
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn