Diaconale Collecte

De diaconale collecte in januari en februari 2021
is bestemd voor De Voedselbank.

Voedselbank logo

De voedselbanken in Nederland zorgen ervoor dat ruim 33.000 gezinnen een gezonde maaltijd op tafel kunnen zetten. In ons land wonen zo’n 1,3 miljoen mensen rond de armoedegrens. Ze bereiken dus nog geen vijf procent. Zij willen structureel 20% van de armsten in hun wekelijkse boodschappen voorzien.

De coronacrisis vraagt veel van de vrijwilligers die de voedselbanken draaiende houden. Door de huidige omstandigheden moeten ze alle tandjes bijzetten om voedselpakketten te verstrekken aan hun klanten. Dat doen ze met alle liefde, maar dat kunnen ze niet alleen.
Uw bijdrage komt direct terecht bij de huidige klanten van de Voedselbanken die ‘tijdelijk’ niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Er wordt voor gezorgd dat de klanten gezonde voeding krijgen, uitgaand van de schijf van vijf.
Uw bijdrage aan hun gezonde voeding is van harte welkom!

U kunt Stichting de Voedselbank ook steunen steunen door een gift over te maken op bankrekening:
NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk De Voedselbank

Bedankbrief Stichting Geef een koe
Nieuwsbrief december 2020 Amma Lamai
Nieuwsbrief december 2020 Kenya Fonds

Collecterooster 2021

Januari en februari De Voedselbank
Maart en april Amma Lamai
Mei en juni De Kap
Juli en augustus Kenyafonds
September en oktober WHOE
November en december Stichting Citypastoraat
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting ‘kLeef
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn