Diaconale Collecte

De diaconale collecte in juli en augustus 2020
is bestemd voor Stichting Geef een koe

Door middel van de gift van een koe ondersteunt Stichting Geefeenkoe gezinnen met een gehandicapt kind in Kirgizië. Gezinnen met een gehandicapt kind hebben het daar extra zwaar. Niet alleen door de kosten voor medicatie, maar ook doordat deze gezinnen door stigmatisering sociaal geïsoleerd zijn. De vrouwen dragen binnen deze gezinnen vaak alleen de zorg.
Met een koe kunnen moeders vanuit huis melk en melkproducten verkopen en tegelijkertijd de zorg bieden aan hun gehandicapte kind. Kinderen met een beperking kunnen thuis opgroeien en hoeven niet meer naar een staatsinstelling.
De gift van de koe stimuleert het contact met de sociale omgeving. Het gezin stijgt op de sociale ladder.  Stigma verdwijnt, begrip verschijnt. De positie van de vrouw verbetert in het gezin. De ouders voelen dat ze er niet meer alleen voor staan. Het geeft hoop en nieuwe initiatieven ontstaan.
De ouders kunnen met de inkomsten geld sparen. Bijvoorbeeld voor noodzakelijke verbeteringen aan de woning om de winterse kou buiten te houden.
De mest van de koe wordt gebruikt als brandstof en helpt het huis te verwarmen.

U kunt Stichting Geef een koe ook steunen steunen door een gift over te maken op bankrekening:
NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk Stichting geef een koe

 

Nieuwsbrief mei 2020 Amma Lamai

Collecterooster 2020

Januari en februari Voedselbank
Maart en april St. Luke’s Hospital Malawi
Mei en juni St. Luke’s Hospital Malawi
Juli en augustus Stichting Geef een koe
September en oktober Inca Educa
November en december Stichting Citypastoraat
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting ‘kLeef
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn