Diaconale Collecte

De diaconale collecte in september en oktober 2021
is bestemd voor de WHOE.

WHOEDe Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa is een groep vrijwilligers, die zich het lot van kinderen en ouderen in Oost-Europa aantrekt. De werkgroep is gevestigd in Apeldoorn.
WHOEEén van de belangrijkste pluspunten van de werkgroep is, dat zij de goederen naar de betreffende kinderen, scholen of dorpen brengt en zelf controleert of de spullen goed zijn aangekomen.
Zo weet de werkgroep dat de goederen die hun door verschillende mensen in goed vertrouwen zijn aangeboden, op de juiste plaats terecht komen.
Het gehele jaar door worden er goederen ingezameld, gesorteerd, eventueel gewassen en hersteld en verpakt voor transport.

U kunt de WHOE ook steunen door een gift over te maken op bankrekening:
NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk WHOE.

Bedankbrief Stichting Geef een koe
Nieuwsbrief december 2020 Amma Lamai
Nieuwsbrief december 2020 Kenya Fonds

Collecterooster 2021

Januari en februari De Voedselbank
Maart en april Amma Lamai
Mei en juni De Kap
Juli en augustus Kenyafonds
September en oktober WHOE
November en december Stichting Citypastoraat
Kerst, Pasen, Pinksteren Stichting ‘kLeef
Eeuwigheidszondag Hospice Apeldoorn