Diaconale Commissie

De diaconie ondersteunt gemeenteleden. Steun kan gegeven worden in de vorm van een lening of een gift. Een verzoek kan rechtstreeks via de contactpersoon, een van de diakenen of de predikant gedaan worden. De diaconale commissie besluit hierover na intern anoniem beraad.

De diaconale commissie kiest de collectes zoals vermeld bij de kerkdiensten. Bij de keuze kan ingespeeld worden op de actualiteit en op initiatieven van gemeenteleden. Wilt u met een extra gift ons of een van de collectedoelen steunen, neem dan contact op met mw. Stafleu.

mw. A. Stafleu – van der Linden
T 055 521 1185
mw. L. Bergsma – Bakker
mw. D. Bosveld
mw. A.B. van Maaren – Hoetink

Penningmeester:
dhr. W. Sips
E info@regentessekerk.nl
bankrekening NL79 ABNA 0531 6147 19 ten name van: Remonstrantse Gemeente Apeldoorn te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk