Greep krijgen op de geschiedenis

Door ds. Foeke Knoppers

Valt er een patroon te ontdekken in de dingen die gebeuren? Is de geschiedenis, zoals Augustinus (354-430) dacht (Zie zijn De Stad Gods), het toneel waarop twee geestelijke gemeenschappen (de stad Gods en de aardse stad) tegen over elkaar staan?
Wat menen we waar te nemen: vooruitgang of neergang?
Mensen proberen greep te krijgen op de geschiedenis. Zij doen dat bijv. door er stadia in te onderscheiden, zoals Joachim van Fiore (ca 1135-1202) deed die dacht dat in de tijd waarin hij leefde, na het tijdperk van de Vader en de Zoon, het derde en laatste stadium dat van de Geest zou aanbreken. Zijn kijk op de geschiedenis heeft ook nu nog grote invloed. Anderen meenden greep op de geschiedenis te krijgen door te denken dat ze de beslissende drijfveer ervan hadden ontdekt. Dat zou bijv. – de gedachte gaat terug op de filosoof Hegel (1770-1831) – de strijd van de mens om erkenning zijn. Volgens Francis Fukuyama (1952) betekent de liberale democratie waarin men bereid is elkaar die erkenning te gunnen dan ook het einde van de geschiedenis. (Zie zijn Het einde van de geschiedenis en de laatste mens, 1992) Het einde van de geschiedenis wordt ook verkondigd door allen die in de greep zijn van het apocalyptische denken. Dat zijn er in onze tijd velen. Apokalyptici menen het scenario van de geschiedenis te kennen en sommigen schuwen het geweld niet nu volgens hen de laatste acte is begonnen. (Zie Op weg naar Armageddon (2012) van Bob de Graaff) In drie bijeenkomsten maken we een kleine rondgang langs die vele
fascinerende pogingen die mensen deden om de geschiedenis in de greep te krijgen. Kan er vanuit een gelovig perspectief iets over de gang van de geschiedenis gezegd worden? Met een poging om die vraag te beantwoorden zal de cursus worden afgesloten.

Data: Maandagen 6 januari, 20 januari en 3 februari 2020
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Regentessekerk (achterzaal)

Kosten Voor alle drie de bijeenkomsten € 15,-. Per bijeenkomst € 5,-.
Contant te betalen of overmaken op bankrekening NL79 ABNA 0531 6147 19 ten name van Remonstrantse Gemeente
Apeldoorn
Info/opgave Ds. F. Knoppers (055) 578 68 18 of rga@regentessekerk.nl