Inspiratiebijeenkomst

Geloofsinburgering
Vredesvlag RegentessekerkIn de Vredesweek organiseren wij een inspiratieavond over ‘geloofsinburgering’.
Inburgering van migranten gebeurt op veel vlakken van het leven, zo ook op geloofsvlak.
Hoe voelt het om als christen uit landen waar je een minderheid bent of zelfs vervolgd wordt, in Nederland te wonen? Wat betekent het om een nieuwe gemeente te stichten in Nederland? Welke contacten bestaan er tussen deze migrantengemeenten en Nederlandse geloofsgemeenschappen?
Drie vertegenwoordigers uit migrantenkerken zoals de Molukse, de Perzische, de Eritrese en Koptische geloofsgemeenschappen vertellen op
deze avond over hun ervaring als christelijke migrant in Nederland. De drie gasten worden geïnterviewd en daarna kan in kleinere groepen met hen worden doorgepraat over hun en uw eigen ervaring met geloofsinburgering.

Datum: Maandag 23 september 2019
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: De Herberg, (Ambassade van de vrede)
Deventerstraat 40, Apeldoorn
Kosten: Vrijwillige bijdrage