Bevestiging en intrede VVP ds K. Douwes

IntredeliturgieOp 5 maart 2015 werd ds Klaas Douwes in een feestelijke dienst van de VVP bevestigd door Ds Foekje Dijk.
Daarna deed hij zijn intrede in de Regentessekerk in het bijzijn van de gemeente, familie en vrienden.