Vreemd in de wereld

Cursus
door dr. Johan Goud

‘Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus’ (beginregels van ‘Die Winterreise’ van Schubert).
Het is een oude typering van de mens: dat hij/zij vreemd in de wereld komt en er vreemd ook weer uit vertrekt. Een gebaand pad lijkt niet voor hem weggelegd. Hij moet zich telkens nieuw uitvinden, in de diverse relaties waarin hij zijn leven leidt.
Het thema ‘ballingschap’ heeft zo beschouwd een betekenis die ver uitreikt boven de historische gebeurtenissen waar het in eerste instantie naar verwijst.
Kraai voor cursusIn deze drie bijeenkomsten komen de drie essentiële relaties aan de orde, waarin mensen hun vreemdheid ervaren en proberen te overwinnen. Daarbij komen iedere keer inzichten van bijbelse, filosofische en literaire oorsprong ter sprake.
In de eerste bijeenkomst (7 oktober) gaat het over Mens en Dier, met bijzondere aandacht voor wat schrijvers (Ted Hughes, Thomas Mann, Eric-Emmanuel Schmitt) over de wijsheid van kraaien en honden hebben opgemerkt.
In de tweede bijeenkomst (14 oktober) staat het thema Mens en Mens centraal, de relatie waarin we vaak de grootste vreemdheid en vijandschap ondervinden. Gedichten van Gerrit Achterberg krijgen aparte aandacht.
Tenslotte, op 21 oktober, staat de relatie Mens en God in het middelpunt, met onder meer een zorgvuldige lezing van het gedicht ‘Poetry and Religion’ van de dit jaar overleden, Australische dichter Les Murray.

Data: Maandagmiddagen 7, 14 en 21 oktober 2019
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats Regentessekerk (achterzaal)
Kosten: Voor alle drie bijeenkomsten € 15,- of per bijeenkomst € 5,-
contant te betalen of overmaken op bankrekening NL79 ABNA 0531 6147 19 ten name van Remonstrantse Gemeente Apeldoorn.
Informatie: Dr. Johan Goud, (070) 325 99 46
Opgave: Trude Berkhoff, (055) 355 52 36

Dr. Johan Goud (1950) was tot 2015 hoogleraar ‘theologische esthetica’ in
Utrecht en remonstrants predikant in Den Haag. Hij schreef over uiteenlopende
godsdienstfilosofische en literaire thema’s.