Leerhuis

Oog in oog
door Kick Bras
Oog in oogHet fenomeen ‘mystiek’ is niet aan tijd of cultuur gebonden en gaat over ingrijpende ervaringen. ‘Opnieuw zien we hier dat in de mystieke literatuur niet zozeer gefilosofeerd wordt over wie God is, maar veeleer beschreven wordt hoe hij met ons handelt, wat hij ons doet.’ (Kick Bras, p. 49). Het gaat over het verlangen en streven van mensen naar contact met het levensmysterie, dat in christelijke kringen God wordt genoemd. ‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog’, schreef de apostel Paulus in het eerste brief aan de Korintiërs. En naar dat straks wordt uitgekeken, vaak in stilte.
In Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld bespreekt Kick Bras aan de hand van een selectie kunstwerken en teksten uit een omvangrijk erfgoed hoe dat mystieke gedachtegoed is vormgegeven door de eeuwen heen. De auteur gidst zijn lezers naar het wezen en de doorwerking van mystieke ervaring. Werken van Caravaggio, Giotto, Chagall, Rothko, Kiefer, Turner en Bernini passeren, maar ook iconen en glas-inlood ramen naast teksten van kerkvaders als Augustinus, mystici als Jan van Ruusbroec en Hadewych, en dichters als Percy Shelley en Ida Gerhardt. Als vertrekpunt neemt hij de mystiek in de Bijbel en doorheen de geschiedenis. Daarna zoemt hij in op het Godsbeeld, het beeld van Christus, de mens en de wereld tot nu toe. Dan volgen vijf veelgebruikte metaforen (ladder, spiraal, labyrint, pelgrimage en berg) en drie te onderscheiden fasen (zuivering, verlichting en vereniging) in de mystiek. In het laatste deel van het boek belicht Bras de doorwerking van de ervaring: contemplatief leven, navolging van Christus, dienst aan de armen, kennis en ervaring delen met anderen, werken aan de schepping, in lijden en sterven. Met een groep geïnteresseerden lezen we in de loop van het seizoen dit boek. We bespreken het en vragen ons af wat dit boek ons anno 2019 te zeggen heeft. Dit lezen en bespreken gebeurt stapsgewijs, per hoofdstuk of per twee hoofdstukken. De leiding is iedere keer in handen van één van de predikanten van de deelnemende geloofsgemeenschappen: Regentessekerk, Doopsgezinden en Lutheranen.
Data:
Dinsdag 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december 2019, 21 januari, 11 februari, 3 maart en 17 maart 2020 (Afgelast ivm Corona-virus)
ATTENTIE: De bijeenkomsten worden dit jaar gehouden op dinsdag in plaats van woensdag!
Tijd: 10.15 – 11.45 uur
Plaats: Regentessekerk, achterzaal
Kosten: € 10,- per persoon voor het hele seizoen
Info/opgave: André Maris, (055) 312 46 32, meneermaris@gmail.com