Leerhuis

Van God spreken
Gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie
God denken voorbij theïsme en atheïsme.

BVoek Van God sprekenOver de waarde van het christelijke geloof in onze geseculariseerde tijden.Wouter Slob, predikant in Zuidlaren en bijzonder hoogleraar Theologie en Cultuur, gaat in dit boek in gesprek met Job van Schaik, cultuurredacteur bij het Dagblad van het Noorden. (Van Schaik noemt zichzelf in dit boek -aarzelend-weer christen, nadat hij op zijn zeventiende zijn geloof verloor.) Het gesprek gaat over bijna alle ‘heikele’ artikelen van het christelijk geloof (Gods bestaan, schepping, zondeval, genade, incarnatie, het laatste oordeel) en komt tot zeer verrassende inzichten.Hij blaast oude denkbeelden omver en laat met nieuwe invullingen zien hoezeer we juist in deze tijd christelijke geloof nodig hebben.Het is een toegankelijk boek dat ook enorme diepgang heeft en dankzij de terzijdes in de kantlijn mooie informatie verschaft over de theologen, mystici, filosofen en wetenschappers die de revue passeren. Het is zoals de achterflap van het boek het formuleert ‘prikkelend denkvoer voor atheïsten en kerkgangers, twijfelaars en zeker-weters, wetenschappers en journalisten, theologen en filosofen, en iedereen die bereid is te reflecteren op zijn of haar denkkader.’Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: de filosofische tekortkomingen van atheïsme én theïsme, het herijken van het begrip waarheid in tijden van post-truthen alternative facts, spreken ván God (en niet óver God), almacht als afzien van macht, en de kracht van kwetsbaarheid en leven uit liefde.

Met een groep geïnteresseerde lezers bespreken we in de loop van het seizoen dit boek. Hierbij vragen wij ons af wat dit boek ons anno 2020 te zeggen heeft. Dit lezen en bespreken gebeurt stapsgewijs, per hoofdstuk of per twee hoofdstukken. De leiding is iedere keer in handen van een van de predikanten van deelnemende geloofsgemeenschappen: Regentessekerk, Doopsgezinden en Lutheranen.

Data:  Dinsdagen 22 september, 6 oktober,27 oktober, 10 november, 24 november,8 december 2020, 19 januari,9 februari, 2 maart en 16 maart2021
Tijd: 10.15 -11.45 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk
Kosten: € 10,00 per persoon voor het hele seizoen
Aanmelding: U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij André Maris, (055) 3124632

Boekgegevens
Titel: Van God spreken. Gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie
Auteurs: Job van Schaik en Wouter Slob
Uitgave: Amsterdam 2019, Buijten en Schipperheijn.
Paperback, 224 pagina’s, 7 hoofdstukken plus epiloog € 16,95