Organisatie

Kerkgebouw
Regentessekerk
Regentesselaan 14b
7316 AD Apeldoorn
T 055 521 27 20
B contactformulier
Toegankelijk en telefonisch bereikbaar op donderdag tussen 13.30 en 14.30 uur en tijdens diensten en andere bijeenkomsten.

Stichtingsbestuur
De Regentessekerk is gezamenlijk eigendom van de drie participanten en wordt beheerd en geëxploiteerd door de “Stichting Regentessekerk”. Het stichtingsbestuur legt verantwoording af aan de stichtingsraad.

dhr. A. van der Beek (voorzitter) (a.i.)
mw. J. Oostra – Roos (secretaris)
mw. D. Bosveld (penningmeester)
bankrekeningen NL16 INGB 0001 1221 19 en NL28 RABO 0393 3313 50 beide t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn
mw. E.W. Dommerholt (lid)
dhr. A. van Ittersum (lid)
dhr. J.C. de Bloois (technisch adviseur), T 055 506 1368

Secretariaat
Saffierstraat 30
7314 HJ Apeldoorn
T 055 355 4628

Driebesturen-overleg, tevens Stichtingsraad
Gezamenlijke activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het Driebesturen-overleg.

voorzitter 2016/2017: mw. D. Bosveld
secretaris: mw. A. Breedveld

Secretariaat
Regentesselaan 14b
7316 AD Apeldoorn
T 055 521 2720

Kostersdiensten
Contactpersoon:
mw. D. Bosveld
T 055 521 1975

Liturgiecommissie
De gezamenlijke liturgiecommissie bereidt met de predikanten de gezamenlijke diensten tijdens de kerkelijke hoogtijdagen voor: de Paasdienst (ook de 40-dagen tijd en de stille week, samen met de binnen stadskerken), de Pinksterdienst, de startzondag in september, de dienst die het kerkelijk jaar afsluit, waarbij ook de overledenen van onze Regentessegemeenschap worden herdacht en de Kerstdienst.
Contactpersoon:
mw. A. Breedveld
T 055 522 1100

Redactie Regentessekerkblad
Regentessekerkblad verschijnt 8 keer per jaar
Contactpersoon:
mw. M.C. Siegelaar – Rosier
T 055 521 5299

Activiteitencommissie
mw. A. Bennink
dhr. Sj. de Haan
dhr. F. van Hasselt
dhr. A. Maris

Publiciteit
dhr. A.M.H. Schepman
T 055 541 5609

Webmaster
Magda van der Ploeg
B contactformulier