Predikanten

Ds Klaas Douwes  Voorganger van de NPB en VVP

Binnen de Remonstrantse Gemeente (RGA) wordt voor de professionele begeleiding per taakgroep beroep gedaan op wisselende Remonstrantse predikanten.