Nieuwjaarsbijeenkomst

Regentessekerk en Doopsgezinde gemeente kunnen elkaar ontmoeten op de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst.
Wat gaat het nieuwe jaar 2020 ons allemaal brengen?

Datum: zondag 5 januari 2020
Plaats: Regentessekerk
We beginnen het samenzijn om 10.00 uur met koffie/thee, daarna een korte viering en dan proosten we op het nieuwe jaar.

U bent van harte uitgenodigd!!