NPB Apeldoorn

Het is alweer ruim 140 jaar geleden dat een aantal mensen, die de traditionele dogma’s van het Christendom niet langer konden onderschrijven, bij elkaar kwamen. Zij wilden hun twijfels in religieuze beleving kritisch met elkaar uitwisselen en delen. Zo is de Nederlandse Protestantenbond ontstaan.

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is de voortzetting van die Nederlandse Protestantenbond.
De NPB als gemeenschap waar
je welkom bent als mens met levensbeschouwelijke vragen, verlangens en zekerheden,
persoonlijke inbreng een plaats krijgt en gewaardeerd wordt,
ook ruimte is voor het in vertrouwde kring bespreken, vormgeven en beleven van de zoektocht naar zingeving in het leven in de christelijke en religieus humanistische traditie,
voorgangers en pastoraal werkers een deskundige en inspirerende bijdrage leveren bij het realiseren van pastoraat in de tegenwoordig zo gecompliceerde maatschappelijke werkelijkheid en
onze blik verbreed wordt en getoetst aan andere religieuze stromingen en levensbeschouwelijke richtingen.

De NPB is een ANBI instelling.
Contactgegevens.