Onze Visie

Binnen de Regentessekerk werken de NPB Apeldoorn, de Remonstrantse Gemeente Apeldoorn en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Apeldoorn samen in de (protestants-)christelijke traditie.
De Bijbel is onze inspiratiebron, maar niet de enige. Wij staan open voor alle bronnen die ons inspiratie geven bij onze zoektocht door het leven en bij het mens zijn in de wereld, zoals poëzie en andere wereldgodsdiensten. Naast spiritualiteit is de zorg voor elkaar, dichtbij en veraf, belangrijk. De Regentessekerkgemeente staat in de samenleving – letterlijk en figuurlijk – en wil daar ook naar handelen.