Regentessekerkblad

Het Regentessekerkblad bevat informatie over de drie Regentessekerkpartners.

Tekening RegentessekerkHet verschijnt 6 keer per jaar.
Contactpersoon:
mw. M.C. Siegelaar – Rosier
T 055 521 5299

Februarinummer 2021
Maartnummer 2021
Juninummer 2021

Regentessekerkbladen 2020

Verslagen van Activiteiten

In 2021 moet de kopij  bij de redactie zijn voor:
15 maart 2021
24 mei 2021
2 augustus 2021
4 oktober 2021
6 december 2021

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie. De verantwoordelijke eindredacteur voor ieder nummer wordt steeds in het vorige nummer op de binnenzijde van het kaft vermeld. Adressen staan achter op het blad.

Voor alle duidelijkheid: de sluitingsdatum is de uiterste datum waarop de kopij bij de eindredacteur binnen moet zijn, eerdere toezending wordt zeer op prijs gesteld!