Regentessekerkblad

Het Regentessekerkblad bevat informatie over de drie Regentessekerkpartners.

Tekening RegentessekerkHet verschijnt 6 keer per jaar.
Contactpersoon:
mw. M.C. Siegelaar – Rosier
T 055 521 5299

Februarinummer 2020

Nieuwsbrief Regentessekerk april 2020

Juninummer 2020

Augustusnummer 2020

Oktobernummer 2020

Regentessekerkbladen 2019

Verslagen van Activiteiten

De kopij- en verschijningsdata in 2020

3 februari 2020 12 februari 2020
23 maart 2020 1 april 2020
1 juni 2020 10 juni 2020
10 augustus 2020 19 augustus 2020
5 oktober 2020 14 oktober 2020
30 november 2020 9 december 2020

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie. De verantwoordelijke eindredacteur voor ieder nummer wordt steeds in het vorige nummer op de binnenzijde van het kaft vermeld. Adressen staan achter op het blad.

Voor alle duidelijkheid: de sluitingsdatum is de uiterste datum waarop de kopij bij de eindredacteur binnen moet zijn, eerdere toezending wordt zeer op prijs gesteld!