Regentessekerkblad

Het Regentessekerkblad bevat informatie over de drie Regentessekerkpartners.

Tekening RegentessekerkHet verschijnt 6 keer per jaar.
Contactpersoon:
mw. M.C. Siegelaar – Rosier
T 055 521 5299

Februarinummer 2021
Maartnummer 2021
Juninummer 2021
Augustusnummer 2021
Oktobernummer 2021

Regentessekerkbladen 2020

Verslagen van Activiteiten

In 2022 moet de kopij  bij de redactie zijn voor:
Inleverdatum(/Verschijningsdatum/Overdenking)
24 januari / 2 februari / VVR
14 maart / 23 maart / VVR
23 mei / 1 juni / RGA
1 augustus / 10 augustus / VVR
3 oktober / 12 oktober / VVR
5 december / 14 december / RGA

Laatste nummer december 2021 voor 6 december kopij inleveren.

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie. De verantwoordelijke eindredacteur voor ieder nummer wordt steeds in het vorige nummer op de binnenzijde van het kaft vermeld. Adressen staan achter op het blad.

Voor alle duidelijkheid: de sluitingsdatum is de uiterste datum waarop de kopij bij de eindredacteur binnen moet zijn, eerdere toezending wordt zeer op prijs gesteld!