Samenwerking VVP en NPB

BloemenOp zondag 18 november aanstaande houden de NPB-Apeldoorn en de VVP-Apeldoorn een bijzondere dienst. In die dienst zullen we namelijk aandacht besteden aan het heugelijke moment dat beide verenigingen gaan samenwerken in de Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk (VVR).
In de kerkdienst van 18 november aanstaande geven we met een feestelijk tintje graag extra aandacht aan deze bijzondere stap. We nodigen u van harte uit deze dienst bij te wonen.

De dienst begint op 10.15 uur en wordt gehouden in de Regentessekerk, Regentesselaan 14 B, 7316
AD Apeldoorn. Tel.: 055 521 2720 (alleen op zondag!).

RegentessekerkVoorafgaand aan de dienst is er voor onze ‘gasten-van-verre’ vanaf 9.45 uur desgewenst een kopje koffie of thee in de achterzaal van de kerk. Na afloop van de bijeenkomst bent u van harte uitgenodigd voor een informeel samenzijn waarin we het glas heffen op een zinvolle toekomst voor onze nieuwe vereniging.
We zien er naar uit u te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
De besturen van NPB- en VVP-Apeldoorn

Samenwerking
Samenwerken doen de NPB en VVP te Apeldoorn al langere tijd, maar we willen dat graag intensiveren en een officieel karakter geven. Zonder voorbij te gaan aan de eigenheid van de NPB en de VVP zijn we van mening dat een gezamenlijk gezicht de herkenbaarheid en zeggingskracht van de vrijzinnigheid – en zeker die van de Regentessekerk – in Apeldoorn ten goede komt. Door naar buiten te treden met één gezicht en één mond kunnen we lokaal een sterkere gesprekspartner zijn in religieus Apeldoorn en met het oprichten van de VVR bieden we tegelijkertijd ruimte aan mensen die zich graag willen binden aan een lokale vrijzinnige vereniging rondom levensvragen en zingeving.