Stichting Regentessekerk

Stichting Regentessekerk
De Regentessekerk is gezamenlijk eigendom van de drie participanten en wordt beheerd en geëxploiteerd door de “Stichting Regentessekerk”. Het stichtingsbestuur legt verantwoording af aan de stichtingsraad.

dhr. A. van der Beek (voorzitter)
mw. D. Bosveld (waarnemend voorzitter)
mw. R. van Heuven (secretaris a.i.)
dhr. S. de Haan (penningmeester)
dhr. A. van Ittersum (lid)
dhr. W. Sips (lid)
dhr. J.C. de Bloois (technisch adviseur), T 055 506 1368
bankrekening NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn

Secretariaat
Regentesselaan 14b
7316 AD Apeldoorn
T 055 521 2720

Contactpersoon
mw. D. Bosveld
T 055 521 1975
contactformulier