Vakantiegeld Samen Delen

vakantiegeld samen delen

In mei krijgen veel mensen vakantiegeld. Dat bedrag hangt af van het maandelijkse inkomen. Mensen met een hoog inkomen ontvangen aanmerkelijk meer vakantiegeld dan mensen met een laag inkomen. Dat betekent onder meer dat degenen die toch al moeilijk rondkomen, van dat kleine beetje vakantiegeld echt niet op vakantie kunnen. Kunt u zich voorstellen dat u niet op vakantie kunt of een dagje uit met de (klein)kinderen? Dat u geen geld voor het openbaar vervoer heeft, zodat u uw kinderen maar zelden kunt zien? Of de kapotte wasmachine niet kunt vervangen? Dit is maar een greep uit de realiteit van mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Deze groep mensen wordt steeds groter vanwege de huidige economische situatie.

Bewustwording èn solidariteit
Daarom wordt tot 4 juni de actie ‘Vakantiegeld Samen Delen’ vanuit gezamenlijke kerken van Apeldoorn gehouden.

Met deze actie hopen we op twee dingen:
1) bewustwording van de grote verschillen die er in onze samenleving zijn en die alleen maar groter worden;
2) actieve solidariteit: diegenen die veel ontvangen, nodigen we uit om te delen met wie weinig of niets hebben.
Voor velen een mooie gelegenheid om iets voor een naaste in onze directe omgeving te doen.

Kijk voor de actie van dit jaar op de pagina www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl