Verslagen van activiteiten

Jaarverslag Regentessekerk
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018

Ledenvergadering Landelijke VVP
Vertrouwen in de toekomst

Verslag van excursie naar Elburg
Excursieverslag

Slotbijeenkomst 400 jaar Remonstranten
Slotbijeenkomst 400 jaar Remonstranten

Cursus Vreemd in de Wereld
Cursus Vreemd in de Wereld 2019

Verslag themadag 2 november 2019
Verslag Themadag Ballingschap

Boeken waard om te lezen
Tolerantie in 2019
De tovenaar en de profeet

Cursus Greep krijgen op de geschiedenis
Cursus Greep krijgen op de geschiedenis 2020