Kerkdiensten

Op dit moment geldt het landelijk maximum van 30 kerkgangers in de Regentessekerk.
Kerkdienst iedere zondag aanvang: 10.00 uur
Vesper 4e zondag van de maand aanvang: 16.30 uur tot 17.00 uur

 Bloemen op tafel
1 november 2020 VVR Drs. L.C. Bulens
8 november 2020 RGA Ds. P. Kattenberg
15 november 2020 VVR Ds. J. Kubacki
22 november 2020 Gz Ds. K. Douwes Eeuwigheidszondag
22 november 2020 16.30 – 17.00 uur Vesper
29 november 2020 VVR Ds. K. Douwes
6 december 2020 VVR Ds. K. Douwes
13 december 2020 RGA Ds. J.F. Goud
20 december 2020 VVR Mw. M. Visch
25 december 2020 Gz Mevr. ds. S. Coenradie Kerstviering
27 december 2020 RGA Ds. J. Magliano Tromp

Bij alle diensten is er de mogelijkheid om vervoer naar en van de dienst aan te vragen.
Van elke dienst wordt een opname gemaakt. Belangstellenden kunnen een kopie op CD aanvragen.
Na afloop van de dienst staat een kopje koffie of thee klaar in de achterzaal.
Liturgiecommissie
Gz – Gezamenlijke dienst
RGA – Remonstrantse Gemeente Apeldoorn
VVR – Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk
Vieringen 2020
Vieringen 2021
*) In de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6