Kerkdiensten

Op dit moment geldt het landelijk maximum van 30 kerkgangers in de Regentessekerk.
Kerkdienst iedere zondag aanvang: 10.00 uur
Vesper 4e zondag van de maand aanvang: 16.30 uur tot 17.00 uur

 Bloemen op tafel
6 december 2020 VVR Ds. K. Douwes
13 december 2020 RGA Ds. J.F. Goud
20 december 2020 VVR Mw. M. Visch
25 december 2020 Gz Mevr. ds. S. Coenradie Kerstviering
27 december 2020 RGA Ds. J. Magliano Tromp
3 januari 2021 RGA Mevr. Ds. Y.J. Hiemstra
10 januari 2021 VVR Ds. K. Douwes
17 januari 2021 RGA Dr. J.F. Goud
24 januari 2021 VVR Ds. K. Douwes
24 januari 2021 16.30 – 17.00 uur Vesper
31 januari 2021 VVR Mw. M. Visch

Bij alle diensten is er de mogelijkheid om vervoer naar en van de dienst aan te vragen.
Van elke dienst wordt een opname gemaakt. Belangstellenden kunnen een kopie op CD aanvragen.
Na afloop van de dienst staat een kopje koffie of thee klaar in de achterzaal.
Liturgiecommissie
Gz – Gezamenlijke dienst
RGA – Remonstrantse Gemeente Apeldoorn
VVR – Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk
Vieringen 2020
Vieringen 2021
*) In de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6