Kerkdiensten

Kerkdienst iedere zondag aanvang: 10.00 uur
Vesper 4e zondag van de maand aanvang: 16.30 uur tot 17.00 uur

 Bloemen op tafel
1 december 2019 VVR Mw. M. Visch
8 december 2019 RGA Dhr. K.J. Holtzappfel
15 december 2019 VVR Ds. K. Douwes
22 december 2019 RGA Mw. ds. S. Coenradi
25 december 2019 Gz Ds. K. Douwes Op Weg
29 december 2019 VVR Ds. K. Douwes De rode draad
5 januari 2020 VVR Ds. K. Douwes Nieuwjaarsviering
12 januari 2020 RGA Ds. Pape Kattenberg
19 januari 2020 VVR Ds. K. Douwes
26 januari 2020 RGA Ds. F. Knoppers
26 januari 2020 16.30 – 17.00 uur Vesper

Bij alle diensten is er de mogelijkheid om vervoer naar en van de dienst aan te vragen.
Van elke dienst wordt een opname gemaakt. Belangstellenden kunnen een kopie op CD aanvragen.
Na afloop van de dienst staat een kopje koffie of thee klaar in de achterzaal.
Liturgiecommissie
Gz – Gezamenlijke dienst
RGA – Remonstrantse Gemeente Apeldoorn
VVR – Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk
Rooster 2020
*) In de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6