Liturgiecommissie

Liturgiecommissie
De gezamenlijke liturgiecommissie bereidt met de predikanten de gezamenlijke diensten tijdens de kerkelijke hoogtijdagen voor: de Paasdienst (ook de 40-dagen tijd en de stille week, samen met de binnen stadskerken), de Pinksterdienst, de startzondag in september, de dienst die het kerkelijk jaar afsluit, waarbij ook de overledenen van onze Regentessegemeenschap worden herdacht en de Kerstdienst.

Contactpersoon:
mw. D. Bosveld, T 055-521 1975