VVR

Contactgegevens VVR Apeldoorn
Predikant
Ds. K. Douwes
c 06 2162 2676
E kdouwes@gmx.com
Op donderdag in Apeldoorn aanwezig
Dinsdag en woensdag zijn vrije dagen

Bestuur
E vvr
dhr. A. van der Beek (voorzitter)
T 055 533 8156
mw. D. Bosveld (2e voorzitter)
T 055 521 1975
mw. D. Bosveld (penningmeester)
dhr. R. Borsje (2e penningmeester)
bankrekening NL96 INGB 0000 8494 67 t.n.v. NPB Apeldoorn
bankrekening NL48 INGB 0000 8775 88 t.n.v. penningmeester VVP Apeldoorn
dhr. Sj. de Haan (secretaris, ledenadministratie)
T 055 542 7856
mw. M.G. van der Ploeg (notulist)
mw. A. Breedveld (lid)
mw A. Stafleu-van der Linden (lid)

Huisbezoek
mw. P.J. van der Ben
T 055 356 0595
Onderlinge contacten “1 op 7”
mw A.Stafleu-van der Linden
T 055 521 1185

Opname kerkdienst
mw. P.J. van der Ben
T 055 356 0595
dhr. E. Alewijnse
T 055 366 5757

Taxi-dienst
Wie op zondagmorgen niet in staat is op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan kan thuis worden opgehaald. Neem dan telefonisch contact op met één van de bestuursleden.