Wat is vrijzinnig?

Een warm en vriendelijk geloof, met als hart ieders voortdurende en unieke zoektocht naar een zinvol leven en liefdevolle zorg voor de aarde en haar bewoners. Vrijuit putten wij inspiratie uit eigen ervaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Vrijzinnigen stimuleren een ontdekkende, nieuwsgierige geest, scheppen ruimte voor twijfel en waarderen humor en gezelligheid.