Regentessekerkblad

Het Regentessekerkblad bevat informatie over de drie Regentessekerkpartners.

Het verschijnt acht keer per jaar.

Septembernummer

Julinummer

Meinummer

Februarinummer

De kopijdata in 2017

21 augustus 2017 VVP
16 oktober 2017 RGA
4 december 2017 NPB

Bij iedere sluitingsdatum wordt de participant genoemd die verantwoordelijk is voor het meditatieve artikel op pagina 1.

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie. De verantwoordelijke eindredacteur voor ieder nummer wordt steeds in het vorige nummer op de binnenzijde van het kaft vermeld. Adressen staan achter op het blad.

Voor alle duidelijkheid: de sluitingsdatum is de uiterste datum waarop de kopij bij de eindredacteur binnen moet zijn, eerdere toezending wordt zeer op prijs gesteld!