Welkom

Vredesvlag Regentessekerk

De Regentessekerk

Elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst.
Iedere vierde zondag in de maand is er om 16.30 uur een Vesper.
In de kerk is een geluidsinstallatie en ringleiding aanwezig. Van elke dienst wordt een CD-opname gemaakt.

Iedere donderdagmiddag is de kerk van 13.00 tot 16.00 uur geopend voor bezichtiging, stil te zijn, een kaarsje te branden of een praatje te maken.

Acht keer per jaar verschijnt het Regentessekerkblad.

Wat is vrijzinnig?

Een warm en vriendelijk geloof, met als hart ieders voortdurende en unieke zoektocht naar een zinvol leven en liefdevolle zorg voor de aarde en haar bewoners. Vrijuit putten wij inspiratie uit eigen ervaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Vrijzinnigen stimuleren een ontdekkende, nieuwsgierige geest, scheppen ruimte voor twijfel en waarderen humor en gezelligheid.

Onze Visie

vredesweek boekje 2017